BOŻENA WRÓBLEWSKA

TEL. 00393389245961, 0039 0683546231

ROZLICZENIA PODATKOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH; 

-WSZELKIE SPRAWY ZWIĄZANE  Z  INPS  :  EMERYTURY, RENTY INWALIDZKIE, ORAZ NIEROZWIĄZANE SPRAWY Z  INPS

-TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY POLSKI-WŁOSKI,

-UPOWAŻNIENIA NOTARIALNE Z LEGALIZACJĄ   DOKUMENTU I Z PIECZĄTKĄ “APOSTILLE”.