Kontakt

Towarzystwo Polsko-Włoskie

Towarzystwo Polsko-Włoskie w Bydgoszczy istnieje od września 1997 roku.

Założycielem i jednocześnie prezesem jest Pani Elżbieta Renzetti – Ambasador Kultury Włoskiej w Bydgoszczy.

Towarzystwo posiada osobowość prawną, a terenem działalności obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej i Włoch.

Celem Towarzystwa jest promowanie Polski, regionu Kujawsko – Pomorskiego, a przede wszystkim promocja Bydgoszczy, poprzez podejmowanie współpracy z organizacjami, instytucjami, ośrodkami naukowo – kulturalnymi i gospodarczymi oraz mediami we Włoszech.

Jednym z wielu przykładów promocji miasta przez Towarzystwo Polsko – Włoskie w Bydgoszczy jest coroczny udział w prestiżowych i najważniejszych w Polsce Międzynarodowych Targach Turystycznych „Tour Salon 2015” w Poznaniu.

W 2014 roku na „Tour Salon” w Poznaniu został zaprezentowany przewodnik po Bydgoszczy wydany przez Towarzystwo w języku włoskim.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez prowadzenie różnorodnej działalności promocyjnej oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych o zróżnicowanym charakterze, do których należą m.in.: wystawy, prelekcje, spotkania, konferencje czy wydarzenia cykliczne, jak np.: „Bella Italia”, „Włoska Jesień” i „Włoskie Lato”, które cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców Bydgoszczy i okolic, a także lokalnych i regionalnych mediów, w tym, mediów zagranicznych, również włoskich.

Rok po założeniu Towarzystwa Polsko – Włoskiego w Bydgoszczy (1998) „Włoskie lato” odbyło się z udziałem Ambasadora Włoch w Polsce Pana Luca Daniele Biolato, natomiast w 2006 roku podczas „Włoskiego Lata”, odwiedziła nas Ambasador Włoch Pani Anna Blefari Melazzi, co pokazuje jak ważne i prestiżowe są, organizowane przez Towarzystwa Polsko – Włoskiego w Bydgoszczy wydarzenia kulturalne.

CZŁONKOSTWO:

Członkiem Towarzystwa Polsko – Włoskiego w Bydgoszczy może być każdy człowiek, który jest pełnoletni – zgodnie z polskim prawem, ukończył osiemnaście lat.

Każdy członek zobowiązany jest do opłacania składki w wysokości 12 złotych na każdy miesiąc, przez cały rok.

CZŁONKOWIE HONOROWI:

Wśród członków Towarzystwa Polsko – Włoskiego w Bydgoszczy są takie osobistości jak np.:

Arcybiskup Senior Archidiecezji Gnieźnieńskiej Henryk Józef Muszyński, Poseł na Sejm RP IV Kadencji Grażyna Ciemniak, czy znakomity chirurg naczyniowy prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, czy dr hab. Adam Sudoł, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i wykładowca, jednocześnie pełniący funkcję dyrektora Muzeum Dyplomacji I Uchodźstwa Polskiego w Bydgoszczy.

Nasza siedziba:

ul. Borowikowa 6
85-367 Bydgoszcz

Adres spotkań

ul. Gdańska 5 pokój 4
85-105 Bydgoszcz

Spotkania pierwsza środa każdego nowego miesiąca od 16:00 – 18:00. 

e-mail: ehrenzetti@gmail.com
Konto na Facebook
Strona Internetowa Towarzystwa
tel. kom.: +48 660 226 022

NIP 953-22-17-093

REGON 091602886

KRS 0000012451

Nr konta bankowego: 09 1240 6452 1111 0010 9334 4350

Władze Towarzystwa

Zarząd

Elżbieta Renzetti – prezes

tel 660 226 022 Konto na Facebook

Dr Grażyna Ciemniak – wiceprezes

Ewa Kutta,

Maria Danuta Trela.

Ewa Jędrzejczak – sekretarz

Elżbieta Witkowska – skarbnik.

Komisja Rewizyjna

Aleksandra Sierko- Budakowska – przewodnicząca

Ewa Zuba vice- przewodnicząca

Irena Rafińska – członek

Alicja Dębek- członek.

Spotkania zarządu z członkami Towarzystwa w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 16:00 – 18:00 w siedzibie.

Komisja Rewizyjna

Aleksandra Sierko-Budakowska – przewodnicząca

Ewa Zuba – wiceprzewodnicząca

Dębek Alicja – członek komisji

Sprawozdania z działalności

Wszelkie bilansy, rachunki zysków i strat, informacje finansowe dostępne są do wglądu w siedzibie TPW, po uprzednim kontakcie z prezes TPW Panią Elżbietą Renzetti.