Chór Żeński PRIMO

Chór Żeński PRIMO Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy powstał we wrześniu 1996 roku z inicjatywy dyrygenta dr hab. Moniki Wilkiewicz, profesora nadzwyczajnego Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Chór PRIMO to przede wszystkim uczennice gimnazjum i liceum, ale także absolwentki szkoły oraz uczennice innych bydgoskich szkół które lubią śpiewać w grupie,a o chórze usłyszały, bądź przyszły za namową koleżanek.

Od 2000 roku chór PRIMO otrzymuje Bydgoski Grant Oświatowy. W latach 2006-2010 był realizatorem Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” pod patronatem Narodowego Centrum Kultury. Współpracuje także z Wydziałem Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy uczestnicząc w praktykach studenckich, koncertach dyplomowych, sesjach i warsztatach chóralnych a także w kolejnych edycjach Wydziałowego Konkursu Dyrygenckiego. PRIMO uczestniczy w uroczystościach szkolnych, w życiu kulturalnym miasta i regionu. W ciągu swojej kilkunastoletniej działalności, pomimo ciągłej rotacji dał ponad 200 koncertów nie tylko w Bydgoszczy, ale także w kraju i za granicą.

W swoim repertuarze zespół posiada europejską muzykę chóralną a cappella od XVI do XXI wieku przede wszystkim kompozytorów polskich: J. Świdra, A. Koszewskiego, R. Twardowskiego, M. Jasińskiego, P. Jańczaka i wielu innych. Na koncertach jednak usłyszeć można także muzykę filmową, pieśni patriotyczne, popularne przeboje muzyki rozrywkowej czy utwory gospel.

Dyrygent M. Wilkiewicz dba o to, aby chór corocznie brał udział w krajowych oraz międzynarodowych konkursach i festiwalach chóralnych. Z osiągnięć o randze ogólnopolskiej warto podkreślić, że chór PRIMO (pomimo stałej rotacji w zespole) jako jedyny reprezentant Bydgoszczy, w ciągu ostatnich jedenastu lat zdobył łącznie jeden „Srebrny Kamerton” (2001) i pięciokrotnie „Złoty Kamerton” (2004, 2006, 2008, 2010, 2012) oraz szereg nagród dodatkowych w Finałach Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży odbywającego się w Bydgoszczy, w tym:
Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za zdobycie najwyższej punktacji w Finale (2004,2006, 2008),
Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego (2004, 2006, 2008, 2010),
Nagrody Specjalne: Senator RP Doroty Kempki, Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Nieoficjalnego Jury, Federacji Caecilianum Oddział Bydgoszcz, Expressu Bydgoskiego, Związku Kompozytorów Polskich, Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, Prezesa Wydawnictwa Express Media.

Nagrody te oprócz Kamertonów stanowią potwierdzenie stale wysokiego poziomu zespołu.

O dobrej kondycji chóru świadczą także zdobywane nagrody i wysokie noty na Międzynarodowych Konkursach Chóralnych w Czechach, Belgii, Szwajcarii, we Włoszech oraz Finlandii.

  • „Srebrny Dyplom” w Międzynarodowym Konkursie Chórów„Tampereen Sävel” w Tampere w Finladii (2001, 2005)
  • Dyplom „Tres Bien” (franc. „Bardzo dobry”) oraz „Bien” (franc. „Dobry”) w Międzynarodowym KonkursieChórów w Montreux w Szwajcarii (2003, 2011)
  • I miejsce w kategorii chórów młodzieżowych ogł. równych w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Neerpelt w Belgii (2004, 2008, 2012)
  • „Srebrny Medal” w XXXIV Międzynarodowym Konkursie Chórów „Mundi Cantat” Ołomuniec – Czechy (2006)
  • „Srebrny Dyplom” w VII Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „In Canto Sul Garda” w Riva del Garda we Włoszech (2007)
  • „ Srebrny Dyplom” w 11. Concorso Corale Internazionale w Riva del Garda we Włoszech (2010)

W swej historii Chór Żeński „Primo” uczestniczył w Uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem Ojca Świętego Jana Pawła II (Bydgoszcz 1999), a także reprezentował Polskę w I Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Ljubljanie w Słowenii (1999), w III Międzynarodowym Festivalu „Music World” w Fivizzano we Włoszech (2000) oraz IV Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Castelnaudary we Francji (2013).

(więcej o chórze na stronie www.primovoice.org.pl)

Dyrygent chóru PRIMO
Monika Wilkiewicz

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie dyrygowania prof. Z. Bruny (1995). Była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki oraz Laureatką I nagrody I Wydziałowego Konkursu Dyrygentów Chóralnych AM w Bydgoszczy (1995)

W 2005 roku uzyskała stopień doktora a w roku 2011 stopień doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura. W latach 2005-2008 oraz 2008-2012 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej. Obecnie pracując na stanowisku profesora nadzwyczajnego prowadzi przedmiot dyrygowanie, praktyki dyrygenckie Chór Akademicki tejże Uczelni.

Chóralistyką zajmuje się od 1995 roku.

W latach 1995-1998 oraz 2002-2004 była dyrygentem Stowarzyszenia Śpiewaczego Chóru Męskiego „Hasło” w Bydgoszczy.

W roku 1995 utworzyła Żeński Chór Kameralny parafii M. B. Ostrobramskiej w Bydgoszczy który prowadziła do roku 2010.

W latach 1996-1998 była dyrygentem chóru chłopięco-męskiego działającego przy parafii Św. Wawrzyńca w Nakle n/Notecią. W tym samym mieście współpracowała również w latach 2004-2005 z chórem mieszanym „SoliDeo”.

Jest założycielem i dyrygentem Chóru Żeńskiego „Primo” Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy który prowadzi od 1996 r.

Uczestniczyła w pracach jury kilku konkursów chóralnych i wokalnych m.in. w Bydgoszczy, Ujściu i Chełmnie a także prowadziła warsztaty chóralne dla zespołów z Płocka, Kutna, Unieścia i Nakła.

W roku 2001 otrzymała Nagrodę Senator RP Doroty Kempki za udany debiut dla dyrygenta chóru w XXI Ogólnopolskim Konkursie Chórówa Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy. W 2006 r. Nagrodę dla „Dyrygenta najlepszego chóru Turnieju” w Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym „Legnica Cantat” (z Chórem Kameralnym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy). W 2008r. Nagrodę Specjalną dla dyrygenta najlepszego chóru w kat. młodzieżowych chórów szkolnych o głosach równych do lat 21 w XXVIII Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella  Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy oraz Nagrodę Specjalną dla wyróżniającego się dyrygenta” w Przeglądzie chórów „Witaj Lato” w ramach Ogólnopolskiegoprogramu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” w Bydgoszczy (2008)

W 2003 roku wyróżniona Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, oraz odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi. W roku 2005 i 2006 oraz 2008 otrzymała Indywidualną Nagrodę Rektora III stopnia. W 2010 Nagrodę Prezydenta Miasta Bydgoszczy za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a w 2011 Indywidualną Nagrodę Rektora II stopnia. W 2013 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki nagrodzona za wkład w artystyczny rozwój miasta.